Zwemschool: van 4 tot 12 jaar

 • Instapmomenten
  Er zijn 3 instapmomenten voor nieuwe zwemmers: meer bepaald begin januari, begin mei en begin september. Starten op een ander tijdstip is niet mogelijk.
 • Leeftijd
  Uw kind moet minimum 4 jaar zijn of worden in de maand dat de lessenreeks start. Uw kind kan in de zwemschool zwemmen tot het jaar waarin het 12 jaar wordt.
 • Wachtlijst
  Wij werken soms met wachtlijsten. Wij noteren uw vraag tot inschrijving, en contacteren u dan wanneer wij u meer informatie kunnen geven over het startmoment van uw kind.
  • Voor Dilbekenaren: het eerstvolgende startmoment waarvoor nog ingeschreven kan worden is september 2018 - er is geen wachtlijst
  • Voor niet-Dilbekenaren: er is een  wachtlijst 
  • Indien u reeds een kind heeft dat actief is in onze zwemvereniging, dan trachten wij de wachttijd voor broer/zus te beperken. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met de door u opgegeven voorkeurslesmomenten. De groepsindeling gebeurt in de maand die voorafgaat aan de start van de lessenreeks.
 • Lidgeld 2015logoparticipatiepasDilbeek
  • Het lidgeld bedraagt €125 voor het eerste kind dat lid is van DiZV vzw (2de kind dat lid is: €115, 3de kind dat lid is binnen hetzelfde gezin €105).
  • Het seizoen telt 11 lesmaanden, d.w.z. dat u lidgeld betaalt voor zwemlessen van september tot en met augustus, maar excl. de zomersluiting en de dagen waarop het zwembad gesloten is.

Reddend zwemmen: van 12 jaar tot 18 jaar

 • Instapmoment
  Voor het reddend zwemmen is er één instapmoment nl. september.
 • Leeftijd
  Voor zwemmers vanaf 12 jaar, met een zwembrevet van minimum 400 meter én die slagen voor een zwemproef.
 • Inschrijving/wachtlijst
  De zwemmers van 12 jaar die reeds lid zijn van DiZV krijgen de eerste voorkeur voor inschrijving voor het reddend zwemmen. Andere geïnteresseerden komen op een wachtlijst te staan, zij worden dan in volgorde van aanmelding aangeschreven.
 • Lidgeld
  Het lidgeld bedraagt: 160 euro voor het schooljaar 2018-2019. Voor het tweede kind van hetzelfde gezin dat reddend zwemmen volgt; 150 euro. voor het derde knid: 140 euro.
  Het seizoen telt 11 lesmaanden, d.w.z. dat u lidgeld betaalt voor zwemlessen gedurende de periode september – augustus, maar er is een sluitingsperiode in de grote vakantie.